Andorra Travel

August 18, 2010

ชาวต่างชาติในอินเดีย — ค้นพบวัฒนธรรมหลากหลายของประเทศเอเชียนี้

หนึ่งประเทศในเอเชียที่เป็นที่นิยมสำหรับภูมิศาสตร์ที่หลากหลายและวัฒนธรรมอินเดียเป็นสถานที่น่าสนใจและเชิญชวนชาวต่างชาติจำนวนมากที่ต้องการจะดู สำหรับผู้ที่วางแผนที่จะเป็นชาวต่างชาติในประเทศไทยก็ควรพิจารณาปัจจัยหลายประการเช่นสภาพภูมิอากาศของรัฐและระบบภาษีในที่นี้ นอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะทราบสถานะของอสังหาริมทรัพย์รักษาพยาบาลและช้อปปิ้ง นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องการชำระในสถานที่ที่พวกเขาควรมีแผนระยะยาวควรประเมินค่าครองชีพในอินเดีย

สภาพภูมิอากาศและรัฐบาล

ตั้งแต่ภูมิศาสตร์ของอินเดียมีความหลากหลายมากคนสามารถคาดหวังว่าเหมือนกันไปกับบรรยากาศในสถานที่ที่ ก่อนที่ถาวรอยู่ในพื้นที่นี้ชาวต่างชาติในประเทศไทยควรรู้ว่ามีสองฤดูกาล ฤดูแล้งจะเริ่มในเดือนตุลาคมและสิ้นสุดมีนาคม เดือนที่เหลือถือเป็นฤดูแล้งและในช่วงฤดูนี้คนควรคาดหวังว่าน้ำท่วมบางและ monsoons เมื่อมาถึงรัฐบาลอินเดียเป็นสถานที่ที่ประชาธิปไตย เพื่อเข้าประเทศชาวต่างชาติต้องมีหนังสือเดินทางและวีซ่ากับพวกเขา มิฉะนั้นจะถูกเนรเทศ

อสังหาริมทรัพย์และระบบภาษี

ราคาอสังหาริมทรัพย์แตกต่างไปจากสถานที่อื่น เช่นบ้านในเมืองมีราคาแพงกว่าบ้านในชนบทที่ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีพาร์ทเมนท์เมืองและบ้านมีราคาแพงก็ยังถูกกว่าเมื่อเทียบกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศตะวันตก ชาวต่างชาติในประเทศไทยควรทราบว่าอัตราภาษีในสถานที่สูงกว่าอัตราภาษีในประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย อัตราภาษีในประเทศนี้แบ่งออกเป็นหลายประเภทภาษีราย ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินปันผลภาษีสัญญาประกันและภาษีทรัพย์สิน

รักษาพยาบาลและรถ

ก่อนเข้าประเทศของผู้ที่จะเป็นชาวต่างชาติในประเทศไทยควรได้รับการประกันสุขภาพตั้งแต่ราคาและคุณภาพของการรักษาพยาบาลในประเทศนี้มีความหลากหลาย สถาบันการแพทย์ที่สามารถพบได้ในเมืองหรือสถานที่ในเมืองส่วนใหญ่มีบริการที่มีคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในชนบท ขณะที่ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในเมืองมีราคาแพงกว่าในชนบท

เมื่อมาถึงร้านคนในสถานที่ที่สามารถรับความต้องการของพวกเขาทั้งหมดไปช็อปปิ้งศูนย์เขตเมืองหรือเมือง อย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในชนบทที่มีตลาดสาธารณะจำนวนมากที่พวกเขาสามารถดูที่พวกเขาสามารถซื้อของความต้องการขั้นพื้นฐานของพวกเขาเช่นอาหารและเสื้อผ้า

ค่าครองชีพ

ที่มีอยู่สบายในประเทศนี้ชาวต่างชาติในประเทศไทยควรเข้าใจค่าครองชีพในพื้นที่ เทคนิคการพูดค่าครองชีพในสถานที่นี้ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคน สำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเงินใหญ่แล้วพวกเขาสามารถมีชีวิตที่สบายในอินเดียน้อยกว่า $ 600 ต่อเดือน ในขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่สามารถใช้จ่ายมากกว่า $ 600 มากพวกเขาสามารถอยู่ในสถานที่ในเมืองที่มีตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากนอกจากนี้คนเหล่านี้ยังสามารถเพลิดเพลินอยู่ในสถานที่ตั้งแต่พวกเขาสามารถมีงบประมาณที่กำหนดให้สำหรับว่าง

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: