Andorra Travel

February 20, 2010

Tidbits ที่ น่า สนใจ เกี่ยว กับ ยุโรป

เช่น การ เล่น ส่วน ใหญ่ ใน ประวัติศาสตร์ ของ มนุษยชาติ ให้ ราย ละเอียด ด้าน สำคัญ ของ ยุโรป เป็น งาน ใหญ่ แน่นอน. กระนั้น, ไป เลย.

ภูมิศาสตร์ ยุโรป เป็น ส่วน มาก ทาง ตะวันตก ของ ทวีป Eurasia. ประวัติศาสตร์ แต่ ถูก เสมอ พิจารณา เนื้อหา แยก ต่างหาก จาก หลัก ที่ มี อิทธิพล ทาง การเมือง และ สี บาง ยโส. ตาม ตำนาน ของ ทฤษฎี นี้ ให้ มาก ที่สุด เขต ตะวันออก ของ ทวีป ยุโรป เป็น Ural Mountain ใน รัสเซีย กับ ความ นึกคิดขยาย สาย ใต้ จาก มี. ไม่มี พื้นฐาน ทาง ธรณีวิทยา ใน เขต นี้.

ยุโรป เป็น ทวีป ที่ เล็ก ที่สุด ที่ สอง ครอบคลุม คร่าว 4 ล้าน ตาราง ไมล์. มี แต่ ประชากร มนุษย์ ใหญ่ อันดับ สอง กับ เผินๆ 700 ล้าน คน หรือ น้อย กว่า สิบ เปอร์เซ็นต์ ของ คน ทั้งหมด ใน ดาวเคราะห์. น่า สนใจ ประชากร ไม่ เพิ่ม ขึ้น กับ การ ตาย และ อัตรา การ เกิด ตรง กับ สถิติ ที่ ผ่าน มา 20 ปี.

กำเนิด ของ ยุโรป เป็น ชื่อ ของ ทวีป คือค่อนข้าง debated. นัก วิชาการ ส่วน ใหญ่ ยอมรับ ว่า ชื่อ มา จาก ยุโรป ซึ่ง เป็น ชาว ฟิ นี เชีย เจ้า หญิง ใน เทพนิยาย กรีก.

กล่าว มี ตัน แน่นอน ของ ข้อเท็จจริง ทาง ประวัติศาสตร์ เกี่ยว กับ ยุโรป เป็น เพียง การ พูด น้อย ไป เล็กน้อย. มาก ของ อารยธรรม ตะวันตก สมัยใหม่ ขึ้น อยู่ กับ เหตุการณ์ ที่ เอา สถาน ที่ ใน ยุโรป. กิจกรรม ที่ สำคัญ รวม ถึง การ จัดตั้ง และ อิทธิพล ของ จักรวรรดิ โรมัน, Roman Catholic Church, อาณานิคม ของ มาก ของ โลก ที่ รู้จัก กัน โดย อำนาจ ยุโรป สงคราม สอง โลกคง ใกล้ ความ ขัดแย้ง ระหว่าง ฝรั่งเศส และ อังกฤษ กาฬโรค เป็นต้น. ยุโรป ได้ อีก ทั้ง ยัง มี บาง ศิลปิน ที่ ดี ผ่าน ครั้ง.

กับ ชายแดน ตะวันออก กำกวม มี ข้อ โต้แย้ง มาก เกี่ยว กับ ว่า ประเทศ ใด เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ยุโรป. ประเทศ เหล่า นี้ ถูก ยอมรับ โดย ทั่วไป เป็น เช่น.

แอลเบเนีย, Andorra, ออสเตรีย, เบ ลา รุ ส เบลเยี่ยม มณฑล บอสเนีย และ Herzegovina, Bulgaria, โครเอเชีย, สาธารณรัฐ เช็ ก, Denmark, เอ ส โต เนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซฮังการี ไอ ซ์ แลนด์ ไอร์แลนด์, อิตาลี, คา ซั ค สถาน, ลั ต เวี ย, Liechtenstein, ลิ ทั ว เนีย ลัก เซ ม เบิร์ก มา ซิ โด เนีย, มอลตา, มอ ล โด วา, โมนาโก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย San Marino, เซอร์ เบี ย และ Montenegro ส โล วัก, ส โล วี เนีย สเปน , สวีเดน, สวิสเซอร์แลนด์ ตุรกี ยูเครน สห ราช อาณาจักร และ วาติกัน City.

ยุโรป สามารถ สรุป เป็น ทวีป ขนาด เล็ก ที่ มี ความ dominated มาก ใน โลก สมัยใหม่. แม้ มี ความ พยายาม ใน การ ตั้ง อาณานิคม ของ ตน สิ้นสุด ลง อำนาจ ทาง เศรษฐกิจ และ ทหาร ของยุโรป เป็น พิเศษ เมื่อ เทียบ กับ ขนาด ใหญ่ เช่น ทวีป อเมริกาเหนือ และ เอเชีย ตะวันออก. กับ การ สร้าง สหภาพ ยุโรป ยุโรป จะ ยัง คง ถูก บังคับ มี อิทธิพล ใน โลก เป็น เวลา หลาย ปี มา.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: